Gardenportal.pl

Dom i ogród

Fotowoltaika – jakie wymagania musi spełniać dach?

Fotowoltaika jest doskonałym pomysłem na ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie kwestii dostaw prądu do domu. Zanim jednak ostateczny wybór padnie właśnie na panele słoneczne, należy upewnić się, że dach spełnia minimalne warunki zabudowy pod instalacje fotowoltaiczne. Mowa o kwestiach konstrukcyjnych oraz umiejscowieniu dachu. Kluczowe jest usytuowanie jego powierzchni względem kierunków świata. Pod uwagę wziąć należy także elementy wpływające na zacienienie. To kwestie bardzo istotne, gdyż warunki zabudowy dachu wpływają na to, jak rozmieszczone zostaną moduły fotowoltaiczne i jak efektywne będzie ich działanie.

1. Instalacje fotowoltaiczne – co wziąć pod uwagę?

2. Fotowoltaika a korzystne warunki zabudowy dachu

3. Moduły fotowoltaiczne a ograniczenia w ich rozmieszczeniu

Czy możliwa jest sytuacja, w której instalacje fotowoltaiczne w ogóle nie będą mogły zostać zamontowane? Tak, ale są to rzadkie przypadki, o których więcej poniżej.

Instalacje fotowoltaiczne – co wziąć pod uwagę?

Jedną z ważniejszych kwestii, jeśli chodzi o panele fotowoltaiczne, jest ilość wolnego miejsca na połaci dachu. Wynika ona nie tylko z samej fizycznej objętości, ale również z umiejscowienia wszelkich elementów ograniczających, takich jak kominy, okna dachowe, lukarny, spady… Fotowoltaika jest także zależna od nawet najmniejszych, także okresowych, zacienień wynikających z umiejscowienia elementów dodatkowych. Mogą one poważnie ograniczyć, a w skrajnych przypadkach nawet wyeliminować efektywność modułów fotowoltaicznych.

Fotowoltaika a korzystne warunki zabudowy dachu

Korzystne warunki zabudowy, jakich wymagają panele fotowoltaiczne, to sytuacja, w której możliwe jest umieszczenie systemu w kierunku południowym, zapewniającym maksymalne nasłonecznienie. Optymalny kąt nachylenia paneli wynosi od 30 do 45 stopni. Najlepiej, gdy poszczególne moduły fotowoltaiczne znajdują się w regularnych odstępach i nie zasłaniają ich ani elementy konstrukcyjne dachu, ani sąsiednie budynki.

Moduły fotowoltaiczne a ograniczenia w ich rozmieszczeniu

O warunkach utrudnionych mówi się, gdy jeden z wymienionych wyżej czynników jest zachwiany. Może to być dach skierowany w znacznym oddaleniu od południowej strony świata czy kąt ponad 45 stopni. Trudność może stanowić również zbyt duża liczba elementów ograniczających powierzchnię nośną dachu lub zacieniających jego znaczną część. W takim przypadku panele fotowoltaiczne najczęściej rozmieszcza się nieregularnie lub ogranicza ilościowo. Przypadki, gdy w ogóle nie da się ich zamontować są rzadkie i dotyczą albo zbyt małej powierzchni dachu w ogóle, albo skomplikowanych załamań, albo znacznego zacienienia całego domu.