Gardenportal.pl

Dom i ogród

Czy projektant wnętrz musi mieć kasę fiskalną?

kasa fiskalna Netvet

Projektowanie wnętrz to praca kreatywna, daleka od rozliczeń z fikusem. Wydawać by się mogło, że za wykonaną usługę wystarczy wystawić fakturę, tymczasem doświadczenie pokazuje, że kasa fiskalna Wrocław dla projektanta wnętrz jest rozwiązaniem, które powinien posiadać. Brzmi dziwnie, ale tylko na pierwszy rzut oka. Jak wskazują praktycy-projektanci obsługujący klientów indywidualnych – a więc takich, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, kasa fiskalna prędzej czy później będzie konieczna.

Kasa fiskalna – czyli co?

Kasa fiskalna jest urządzeniem do ewidencjonowania sprzedaży. Wymaga rejestrowania wszystkich wpływów do kasy – a więc także na konto bankowe – w czasie aktualnym. Tym samym jeśli przelew od klienta zamelduje się na koncie w niedzielę (co raczej się nie zdarza), przedsiębiorca jest zobowiązany w tym dniu wystawić paragon sprzedaży. Oprócz tego, przedsiębiorca – w tym przypadku projektant – na zakończenie dnia musi wykonać tzw. raport dobowy, a pod koniec miesiąca raport miesięczny. Wygenerowane raporty dołącza się do dokumentacji księgowej. Koszt zakupu kasy oscyluje w granicach 1 tyś. złotych, nie mniej zakup może zostać dofinansowany. 

Kto musi, a kto nie? Kasa fiskalna dla projektanta to regulowany obowiązek

 Zapisy prawne są najlepszym odnośnikiem i źródłem informacji, dzięki któremu łatwiej odnaleźć się w świecie fiskusa. W Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 28 grudnia 2018 roku dotyczącego zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy stosowaniu kas rejestrujących czytamy:

3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.:

1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

 Wyjaśniając, projektant, który swoją działalność opiera przede wszystkim na współpracy z podmiotami gospodarczymi (np. deweloperami) nie musi kupować kasy fiskalnej. Sprawa wygląda inaczej w przypadku wykonywania projektów dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jeśli wartość wykonanych projektów przekroczy 20 tyś. złotych netto rocznie, kasa fiskalna dla projektanta staje się obowiązkowa.

Kasa fiskalna w biurze projektowym – wyjątki od reguły

Chociaż w przytoczonym zapisie prawnym zostało jasno określone, których projektantów kasa fiskalna obowiązuje, są wyjątki od tej reguły. Wystarczy dopilnować, by wszystkie, ale to absolutnie wszystkie wpłaty od klientów indywidualnych były regulowane dobrze opisanym przelewem. Idealnie, jeśli klienci będą w tytule wpłaty umieszczali numer umowy i faktury.

Sprawę reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku o zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ( czyli fiskalnych), w którym ustalono :

„CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA

37. Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.”

Reasumując, kasa fiskalna dla projektanta jest obowiązkowa jeśli:

  • obsługuje on klientów indywidualnych, 
  • wartość wykonanych projektów w roku przekroczy 20 tyś. złotych
  • zapłatę za wykonaną pracę projektant otrzymuje przynajmniej w części gotówką

W tym przypadku obowiązuje zasada – wszystko, albo nic – tym samym albo klienci płacą za zlecenie przelewem, albo po przekroczeniu magicznej kwoty, konieczne jest korzystanie z kasy ewidencjonującej sprzedaż.