Gardenportal.pl

Dom i ogród

Pozwolenia wodnoprawne – kiedy są potrzebne i ile kosztują

Pozwolenia wodnoprawne

Często, zwłaszcza nowoczesne inwestycje planowane są na obszarach wodnych. W takim wypadku niezbędne jest uzyskanie specjalnych pozwoleń od instytucji, które mają uprawnienia do ich wydawania. Przez rozpoczęciem prac nad realizacją inwestycji budowlanych, które mają powstać na obszarze występowania wody, obowiązujące prawo wodne obliguje do uzyskania specjalnego pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne jest wydawane przez odpowiednie organy administracyjne państwa, a zgoda dla inwestora na rozpoczęcie prac powinna być wydana jeszcze przed otrzymaniem pozwolenia na budowę, jako iż jest jednym z warunków jego uzyskania. Warto dowiedzieć się, kiedy potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne, do jakiej instytucji należy złożyć wniosek, a także jaka jest jego cena.

Pozwolenie wodnoprawne – kiedy jest potrzebne

Kiedy jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne? Istnieje szereg rodzajów inwestycji, które przed realizacją wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Obowiązujące ustawowo prawo reguluje też rodzaje urządzeń, których posiadanie i użytkowanie objęte jest obowiązkiem otrzymania specjalnego pozwolenia od organu państwowego.

Zgoda wodnoprawna jest obowiązkowa, gdy usługi wodne użytkowane w gospodarstwie domowym czy przedsiębiorstwie są większe, niż powszechne korzystanie z wody. Szczególnie dotyczy to dużego poboru wody, na przykład na terenie przedsiębiorstwa czy rozbudowanych gospodarstw domowych. Szczególne korzystanie z wód, które wymaga pozwolenia wodnoprawnego to:

 • wykorzystywanie na własny użytek wody z rowów i stawów
 • wykorzystanie wody do żeglugi, a także spławu
 • nawadnianie ziemi i upraw oraz ich odwadnianie
 • wydobycie z terenów wodnych innych materiałów, takich jak piasek czy żwir
 • hodowla ryb w sadzach
 • wykorzystywanie stawów w celu budowy oczyszczalni.

Zgoda wodnoprawna jest konieczna, jeśli przy realizacji projektu przez inwestora poziom wody podziemnej będzie długotrwale obniżony. W takiej sytuacji konieczna jest możliwość powrotu cieczy do jej poprzedniego poziomu. Wniosek o zgodę należy złożyć jeśli inwestor planuje przeprowadzenie rekultywacji wód powierzchniowych lub tez podziemnych. Dotyczy to również szczególnego korzystania z wód, poprzez wprowadzania rur i urządzeń kanalizacyjnych w celu wprowadzania ścieków zawierających szkodliwe lub chemiczne substancje. 

Oczyszczanie wód na terenie własnościowym lub inwestycyjnym również wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego od właściwej instytucji. Działaniami, które wymagają pozwolenia są substancje wprowadzane do wody w celu ich oczyszczenia, a także środki, które hamują rozwój glonów i podobnych mikroroślin.

Inwestycją, na którą należy otrzymać pozwolenie jest też zabudowa różnego rodzaju potoków i strumieni, która będzie regulowała ich przepływ oraz zmieniała dotychczasową drogę, na przykład koryta rzeki. Dotyczy to również budowy pomostów, mostków czy tam na terenie objętym wodą, a także wprowadzania do niej rurociągów czy przepustów. Ustawa reguluje także budowę słupów z liniami energetycznymi oraz komunikacyjnymi. Ich przeprowadzanie nad wodą bez pozwolenia jest niemożliwe. Jeśli inwestor planuje zmianę ukształtowania terenu, na przykład z bagiennego na utwardzony, również nie wykona tego bez uzyskania specjalnego pozwolenia. 

Użytkowanie sprzętu, którego praca jest zależna od wody również jest możliwa, pod warunkiem otrzymania zgody wodnoprawnej. Dotyczy to urządzeń, takich jak:

 • wodna pompa ciepła
 • budowle piętrzące oraz przeciwpowodziowe, na przykład rowy
 • budowle zbierające wodę
 • wszelkie mury oporowe, pomosty i inne
 • urządzenia montowane na stałe, które służą do połowu ryb.

Pozwolenie wodnoprawne – kto wydaje

Pozwolenie wodnoprawne powinno zawierać kilka elementów: cel i zakres korzystania z wód przez inwestora, ściśle określać warunki, jakie będą uprawniać do wykonania oraz określać wszelkie obowiązki związane z ochroną środowiska, ludzi, a także gospodarki. Pozwolenie wodnoprawne jest wydawane przez odpowiednie organy państwowe do tego zobligowane. 

Przedstawicielem organu państwowego, który jest uprawniony do dokładnego sprawdzenia sytuacji, której dotyczy wniosek i wydania zgody wodnoprawnej jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich. Wnioski szczególne kierowane są do regionalnej dyrekcji zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. Warto wiedzieć, iż przedstawiciele tych instytucji oprócz pozwoleń, decydują też o wygasaniu zgód, cofnięcie ich oraz założeniu na nie ograniczeń. Instytucją, do której należy kierować wniosek jest regionalna jednostka Wód Polskich – w zależności od obszaru, na którym położona jest inwestycja.

Pozwolenie wodnoprawne – ile kosztuje

Opłaty za pozwolenie wodnoprawne przyjmowana jest w kilku krokach. Pierwsza opłata pobierana jest w momencie przyjęcia wniosku – wynosi 88,74 zł. Kolejną opłatą, jaką należy uiścić, jest kwota za otrzymanie pozwolenia. Kwota za jedną zgodę wynosi 221,34 zł. Jeśli złożony wniosek zawierał prośbę o wydanie więcej niż jednej decyzji o pozwolenie wodnoprawne to opłata jest odpowiednio mnożona. Jeśli składany wniosek dotyczy oceny wodnoprawnej, kwota jaką należy zapłacić wynosi 885,36 zł.