Gardenportal.pl

Dom i ogród

Czym jest inwentaryzacja zieleni i kiedy należy ją przeprowadzić?

inwentaryzacja zieleni

Słowo inwentaryzacja nieodmiennie kojarzy się ze sprawdzaniem stanów magazynowych, jednak okazuje się, że może również dotyczyć elementów zielonych, rosnących na danym obszarze. Czym jest inwentaryzacja drzew i krzewów oraz kiedy należy ją przeprowadzić?

Inwentaryzacja ilościowa i jakościowa

Inwentaryzacja kojarzona jest przede wszystkim z liczeniem poszczególnych towarów czy materiałów, a w kontekście zieleni- drzew i krzewów. W dokumentacji rzeczywiście znajdują się zapisy dotyczące stanu ilościowego, lecz również stanu zdrowia oraz stanu środowiskowego poszczególnych elementów zielonych. Inwentaryzacji zieleni, nazywana fachowo dendrologiczną, polega nie tylko na przeliczeniu drzew i krzewów rosnących na danym terenie, ale także na ocenie ich jakości. Zazwyczaj przeprowadza się ją na terenach budowlanych oraz na prywatnych działkach. Prace inwentaryzacyjne trwają od jednego do nawet kilkunastu dni, w zależności od obszaru, który poddawany jest badaniu.

Na czym polega inwentaryzacja dendrologiczna?

Inwentaryzacja dendrologiczna składa się z trzech etapów:

  • przeliczenie wszystkich drzew i krzewów rosnących na danym obszarze,
  • ocena ich stanu zdrowia oraz stanu środowiskowego,
  • sporządzenie dokumentacji.

Prace inwentaryzacyjne wieńczy przygotowanie stosownych dokumentów, które wymagane są na przykład przez organy nadzorujące czy wydające pozwolenia szczegółowe. Dokumentacja zawiera przede wszystkim stosowne opisy drzew i krzewów, ich wykaz ilościowy oraz mapę, która wskazuje rozmieszczenie poszczególnych okazów na całym badanym obszarze.

Kiedy należy przeprowadzić prace inwentaryzacyjne?

Inwentaryzacja zieleni najczęściej przeprowadzana jest w momencie, gdy właściciel terenu bądź inwestor planuje przeprowadzenie prac budowlanych, związanych z wycinką drzew. Wtedy też musi on posiadać zgody poszczególnych organów, które w pierwszej kolejności dokładnie przyglądają się rzeźbie terenu oraz roślinności, jaka na nim występuje. Inwentaryzację zieleni należy przeprowadzić nawet w przypadku, gdy wycinka drzew planowana jest na małą skalę.

Kto przeprowadza inwentaryzację zieleni?

Prace z zakresu inwentaryzacji zieleni wymagają posiadania dużej wiedzy z zakresu botaniki i ogrodnictwa, dlatego na ogół przeprowadzają je specjaliści zatrudnieni w firmach zewnętrznych. Zlecający otrzymuje kompletną dokumentację, z którą może udać się do konkretnych organów bądź wykorzystać na własne potrzeby zagospodarowania przestrzeni zielonych.