Gardenportal.pl

Dom i ogród

Budownictwo ekologiczne – na czym polega?

ekologiczne budownictwo eko

„Zielony” dom to budynek, który projektując, budując lub eksploatując, zmniejsza lub eliminuje negatywne oddziaływanie i może tworzyć pozytywne oddziaływanie na nasz klimat i środowisko naturalne. Zielone budynki chronią cenne zasoby naturalne i poprawiają jakość naszego życia.

Istnieje wiele funkcji, które mogą uczynić budynek „zielonym”. Obejmują one: 

  • Efektywne wykorzystanie energii, wody i innych zasobów
  • Wykorzystanie energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna
  • Środki redukcji zanieczyszczeń i odpadów oraz umożliwienie ponownego użycia i recyklingu
  • Dobra jakość powietrza w pomieszczeniach
  • Wykorzystanie materiałów nietoksycznych, etycznych i zrównoważonych
  • Uwzględnienie środowiska w projektowaniu, budowie i eksploatacji
  • Uwzględnienie jakości życia mieszkańców w projektowaniu, budowie i eksploatacji
  • Projekt, który umożliwia dostosowanie do zmieniającego się środowiska

Każdy budynek może być zielonym budynkiem, bez względu na to, czy jest to dom, biuro, szkoła, szpital, dom kultury lub jakikolwiek inny rodzaj struktury, pod warunkiem, że zawiera cechy wymienione powyżej.

Warto jednak zauważyć, że nie wszystkie zielone budynki są – i muszą być – takie same. Różne kraje i regiony mają różne cechy, takie jak charakterystyczne warunki klimatyczne, wyjątkowe kultury i tradycje, różnorodne typy budynków i wiek, lub szeroko zakrojone priorytety środowiskowe, gospodarcze i społeczne – wszystkie one kształtują ich podejście do zielonego budownictwa.

Dlatego WorldGBC wspiera członków Green Building Councils i ich firmy członkowskie w poszczególnych krajach i regionach, aby realizować ekologiczne budynki najlepiej dostosowane do ich własnych rynków.

Aby zaangażować się w transformację własnego kraju do zielonego budynku, skontaktuj się z lokalną Radą Budownictwa Zielonego lub dołącz do niej.

1 thought on “Budownictwo ekologiczne – na czym polega?

  1. Warto jednak zauważyć, że nie wszystkie zielone budynki są – i muszą być – takie same. Różne kraje i regiony mają różne cechy, takie jak charakterystyczne warunki klimatyczne, wyjątkowe kultury i tradycje, różnorodne typy budynków i wiek, lub szeroko zakrojone priorytety środowiskowe, gospodarcze i społeczne – wszystkie one kształtują ich podejście do zielonego budownictwa.

Dodaj komentarz