Gardenportal.pl

Dom i ogród

Geodezja Żory – zaufaj specjalistom!

Geodezja Żory

Geodezja jest pojęciem obejmującym bardzo szeroki zakres działań. Zaliczamy tu zarówno aktywności związane z pomiarami dużych obszarów oraz całej Ziemi, jak i te skupione na małych powierzchniach. Mówimy wówczas o geodezji niższej lub szczegółowej. To właśnie ona odgrywa dużą rolę w naszym codziennym życiu, zwłaszcza jeśli chodzi o gospodarkę.

Czym zajmuje się geodezja Żory?

Jeśli wpiszemy w wyszukiwarkę Google hasło: „geodezja Żory”, z pewnością uzyskamy wiele wyników prowadzących nas do firm wykonujących ten rodzaj usług. Czym jednak dokładnie zajmuje się ta dziedzina? Warto zdobyć podstawowe informacje na ten temat zanim przejdziemy do poszukiwań konkretnego wykonawcy.

Do głównych zadań geodezji należy opis powierzchni ziemi z uwzględnieniem rozmieszczenia przestrzennego wszelkich obiektów naturalnych, jak i sztucznych. Obejmuje to również rzeźbę danego terenu. W wielu przypadkach będziemy tu też mówić o opisie podziemnej infrastruktury technicznej, czyli kanalizacji, wodociągów, energetyki, telekomunikacji bądź sieci gazowej.

Dzięki geodezji możliwe jest zarówno monitorowanie środowiska naturalnego, jak i zagospodarowania przestrzennego kraju. Jest ona kluczowa dla katastru nieruchomości, który obejmuje takie zagadnienia jak stan prawny nieruchomości gruntowych i lokalowych, sposób użytkowania gruntów, ich wartość rynkowa czy klasyfikacja gleboznawcza. Ciekawym obszarem działań jest tutaj także opisywanie złóż mineralnych i wyrobisk górniczych, które dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii stało się niezwykle precyzyjne i rzetelne.

Obliczanie objętości mas ziemnych

Jedną z czynności wykonywanych w ramach usług geodezyjnych jest obliczanie objętości mas ziemnych. Jest to istotny element planowania wielu inwestycji budowlanych. Najczęściej wykonuje się je podczas przygotowywania fundamentów pod różnorodne obiekty mieszkalne lub gruntu pod drogi. Polega ono na określeniu różnicy pomiędzy objętością wykopów i nasypów.

W jakim celu wykonuje się obliczanie objętości mas ziemnych? Przede wszystkim pozwala to na uniknięcie strat. Jednym z wyników omawianego procesu jest określenie dokładnej ilości materiałów sypkich potrzebnych do realizacji naszego projektu. Dzięki temu, nie będziemy narażeni na ryzyko pojawienia się braków czy też pozostania nadmiarów. Będzie to miało duże znaczenie w przypadku inwestycji drogowych czy kolejowych, gdzie liczy się sumienna realizacja założonego budżetu.

Przy obliczaniu objętości mas ziemnych wykorzystuje się pomiary uzyskane za pomocą drona lub skanowania laserowego. Możliwe jest również zastosowanie klasycznych metod, takich jak pomiar kilku punktów na danym obszarze, który następnie posłuży do stworzenia siatki z uwzględnieniem wysokości, a także zdjęcia fotogrametryczne. Ostateczny wybór w tym zakresie powinien być dopasowany do rodzaju terenu i jego ukształtowania. W ten sposób przeprowadzona analiza będzie jak najbardziej efektywna i pozwala na zaplanowanie prac, które przyniosą najlepsze rezultaty.