Gardenportal.pl

Dom i ogród

Jakie są najczęstsze błędy popełniane w wywozie odpadów budowlanych?

Jakie są najczęstsze błędy popełniane w wywozie odpadów budowlanych?

Segregowanie i wywóz pozostałości z placu budowy stanowi prawny wymóg dla posiadaczy odpadów. Niestety, wciąż można natknąć się na wiele błędnych czynności, które narażają na dotkliwe kary finansowe. Brak wdrożonych procedur działania nie zawsze wynika z rażącej niedbałości; znacznie częściej jest po prostu skutkiem niewiedzy. Niestety, takie tłumaczenie na nic się nie zda podczas kontroli organów państwowych. Dlatego dzisiaj wyjaśnimy sobie kilka przykładowych sytuacji, których warto unikać podczas pracy.

Czego nie robić z gruzem budowlanym?

Przepisy regulujące gospodarkę odpadami budowlanymi obejmują zarówno osoby prywatne, jak i profesjonalnych wykonawców robót. Każdy posiadacz odpadów zostaje zobowiązany do legalnego składowania i wywozu gruzu, z poszanowaniem wymogów środowiskowych.

Pierwszym błędem na naszej liście staje się wyrzucanie gruzu do zbiorników na odpady komunalne. Trudno wytłumaczyć takie postępowanie, zważywszy na ogromną ilość legalnych opcji pozbycia się tego typu pozostałości. Najskuteczniejszym odstraszaczem okazują się dotkliwe konsekwencje finansowe, jakie czekają na osobę, która dopuściła się takiego czynu. Gruz schowany w zwykłym pojemniku może uszkodzić pojazd transportujący śmieci. Koszt jego naprawy nierzadko przekracza kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeśli sprawca zostanie złapany, będzie musiał pokryć tę wartość z własnej kieszeni.

Musimy również pamiętać o konieczności wyposażenia placu budowy w odpowiedni kontener. Podpisanie umowy z firmą wywożącą odpady nie gwarantuje realizacji usługi w każdym przypadku. Jeśli wywóz okaże się utrudniony lub niemożliwy na skutek składowania gruzu w kontenerze niespełniającym norm technicznych, przedsiębiorstwo ma prawo odmówić transportu do punktu utylizacji.

Źle prowadzony wywóz gruzu może mieć przyczynę w nieprofesjonalnym przygotowaniu oferty przez usługodawców. Pomniejsze firmy nie zawsze dysponują rozbudowanym zapleczem technologicznym. Nie chcąc stracić klienta, przyjmują więcej zleceń, niż są w stanie terminowo wykonać. Takie postępowanie generuje dodatkowe problemy dla inwestora, który nagle musi mierzyć się z konsekwencjami logistycznymi i prawnymi.

Dlatego warto poświęcić dużo czasu na analizę rzetelności i mocy przerobowej danego przedsiębiorstwa, zanim zdecydujemy się podpisać z nim umowę.

Wiedza, gdzie wyrzucać gruz i odpady remontowe jest dziś powszechnie dostępna. Lepiej zatem zawczasu przygotować się do inwestycji budowlanej, aby uniknąć niepotrzebnych problemów w przyszłości.

Jak legalnie pozbyć się gruzu?

Outsourcing usługi wywozu odpadów budowlanych okazuje się najlepszym sposobem na wypełnienie obowiązków ustawowych w tym zakresie – pod warunkiem, że trafimy na odpowiedniego usługodawcę. Zamów kontener na gruz i ustal termin jego wywozu za pośrednictwem serwisu Smieci.eu, a uwolnisz się od wielu uciążliwości. Wejdź na stronę https://smieci.eu/zamow/kontener/ i wypełnij internetowy formularz. Firma Smieci.eu świadczy usługi na terenie całej Polski i obsługuje zarówno inwestorów indywidualnych, jak i dużych graczy na rynku budowlanym.