Gardenportal.pl

Dom i ogród

Kiedy wykorzystywane są wiertnice poziome?

wiertnice

Profesjonalne urządzenia wykorzystywane są podczas prac budowlanych do wykonywania studni głębinowych, dzięki którym możemy uzyskać łatwy dostęp do wody pitnej na terenach, gdzie brakuje dostępu do instalacji wodociągowej.

Jakie są zastosowania wiertnic poziomych?

Rozwiązania pozwalające na wykonywanie szybkich i bezpiecznych przewiertów w różnych podłożach stosowane są w wielu obszarach. Dzięki nim możliwe jest sprawne tworzenie otworów o dowolnej długości lub średnicy. Twarde skały i trudne warunki środowiskowe nie stanowią dla nich problemu.

Sprzęt taki jak wiertnica pozioma WPH 200 jest wykorzystywany nie tylko w budownictwie mieszkaniowym. Zastosowanie znajduje również w górnictwie podczas wydobywania surowców, np. węgla i żelaza. Jest używany pomocniczo także do specjalistycznych badań geologicznych skorupy ziemskiej.

Prowadzenie instalacji gazowych, wodociągowych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, światłowodowych oraz przepustów kablowych to kolejne zastosowania tych narzędzi. Pozwalają one na łatwe pokonywanie przeszkód podczas tworzenia tras bez konieczności stosowania inwazyjnych, niszczących metod.

Dlaczego warto korzystać z wiertnic poziomych?

Korzystanie z profesjonalnych i trwałych wiertnic poziomych (jak np. wiertnica pozioma WPH 250) niesie za sobą wiele wymiernych korzyści. Wśród zalet warto wymienić:

  • możliwość wykopów w obszarach zurbanizowanych, gdzie prowadzenie prac tradycyjnymi metodami jest utrudnione,
  • bezproblemową realizację zadania, gdy zaprojektowana trasa przebiegu instalacji biegnie przez przeszkody terenowe, takie jak wzniesienia, rzeki oraz góry,
  • łatwe przewierty na terenach o dużym zagęszczeniu istniejących już instalacji.

Metody te sprawdzają się również tam, gdzie mamy do czynienia z obszarami o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych.

Praktyczne rozwiązania mogą być zasilane z agregatu hydraulicznego, jak i samej koparki. Warto zaznaczyć, iż są wyposażone w systemy regulacji obrotów silnika oraz posuwu siłowników, co dodatkowo podnosi komfort ich użytkowania. Duża siła i wydajny napęd pozwalają na pracę w każdym podłożu.