Gardenportal.pl

Dom i ogród

Czym są wyłączniki nadprądowe? Wyjaśniamy!

wyłączniki nadprądowe

Niezawodne i skuteczne zabezpieczenie instalacji elektrycznej i zasilanych urządzeń wymaga odpowiednich rozwiązań. Wyłącznik nadprądowy przerywa ciągłość obwodu natychmiast po przekroczeniu bezpiecznej wartości natężenia prądu. Dzięki temu sprzęt AGD jest chroniony.

Co to jest wyłącznik nadprądowy?

Element jest stosowany do zabezpieczania systemów zasilających i podłączonych do nich odbiorników przed niekorzystnymi skutkami przeciążeń oraz zwarć. Najczęściej stosowane są tzw. bezpieczniki automatyczne, które mogą zadziałać wielokrotnie. Niegdyś używane rozwiązania topikowe miały tę wadę, że po jednokrotnej reakcji należało je wymienić na nowe.

Każdy z wyłączników instalacyjnych ma zaimplementowane dwa wyzwalacze. Zwarciowy, który ma za zadanie wykryć zwarcie oraz przeciążeniowy, którego celem jest przerwanie ciągłości instalacji w chwili przekroczenia bezpiecznych wartości natężenia w obwodzie. Opisywane są wieloma parametrami, takimi jak umowny prąd zadziałania, napięcie znamionowe, trwałość łączeniowa czy odporność na udary.

Jaka jest różnica pomiędzy wyłącznikiem nadprądowym a różnicowoprądowym?

Często błędnie stawia się znak równości pomiędzy tymi dwoma urządzeniami. Czym różni się wyłącznik różnicowoprądowy od nadprądowego? W przeciwieństwie do tego drugiego wykorzystuje on do pracy tzw. przekładnik Ferrantiego. Inna jest również jego filozofia działania. Ma on za zadanie wykrycie niepożądanej upływności prądu w obwodzie.

W sposób ciągły, wykorzystując prawa Kirchhoffa, sprawdza, czy suma prądów wypływających i wpływających do instalacji są sobie równe. Przykładem może być podłączenie do gniazdka urządzenia z metalową obudową, na której pojawiło się napięcie elektryczne. Jest ono efektem prądu upływowego. W momencie jego wykrycia wyłącznik RCD (tzw. różnicówka) rozłącza zasilanie.

Czy wyłącznik nadprądowy to skuteczne zabezpieczenie urządzeń?

Stosowanie zabezpieczenia przed występowaniem nadmiernych wartości natężenia prądu elektrycznego w obwodzie należy do podstawowych elementów prawidłowo wykonanej instalacji zasilającej – w domu, biurze, jak i zakładzie przemysłowym. Chcąc skutecznie chronić urządzenia, warto stosować wyłączniki nadprądowe, jak i różnicowoprądowe.