Gardenportal.pl

Dom i ogród

Szkolenia BHP dla pracowników – co należy wiedzieć?

szkolenia BHP

Polskie prawo pracy stawia pracodawcom bardzo jasne wymagania w zakresie BHP. Jego przestrzeganie znacząco zwiększa wydajność pracy i zadowolenie wykonujących ją osób. Ponadto jakość BHP może być czynnikiem przyciągającym pracowników do danej firmy. W poniższym artykule przedstawione zostaną kluczowe informacje o szkoleniach z tego zakresu.

Kiedy szkolenia BHP są wymagane?

Każdy pracownik musi przejść szkolenie z tego zakresu, kiedy rozpoczyna zatrudnienie w nowym zakładzie pracy. Nazywa się ono szkoleniem wstępnym. Bez jego ukończenia pracownik nie ma prawa przystąpić do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Obejmuje ono kluczowe zagadnienia pracy. W jego programie należy uwzględnić także postępowanie na wypadek pożarów oraz przeprowadzanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Drugą formą obowiązkowych szkoleń są szkolenia okresowe. Muszą być one powtarzane co trzy, pięć lub sześć lat. Trzyletni okres ważności dotyczy robotników. Pięcioletni obejmuje stanowiska kierownicze, inżynieryjne oraz samych specjalistów BHP. Z kolei sześcioletnia ważność szkoleń okresowych przysługuje pracownikom biur i administracji.

Istnieje jednak pewien wyjątek od wspomnianych wyżej zasad. Niektórzy pracownicy powinny powtarzać swoje przeszkolenie BHP po upływie zaledwie jednego roku. Wymóg ten dotyczy osób pracujących na stanowiskach, na których narażonym jest się na szczególne niebezpieczeństwo.

Jak zorganizować służbę BHP w swojej firmie?

Każde przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy. Część firm realizuje ten obowiązek poprzez zatrudnienie etatowych pracowników w dziale BHP. Innym rozwiązaniem jest outsourcing, to jest wynajęcie zewnętrznych specjalistów do nadzoru nad firmowym BHP. Usługa taka przybiera formę doradztwa lub też pełnienia roli służby BHP w stosunku B2B.

Jak zadbać o wiedzę BHP swoich pracowników?

Każda branża ma swoją specyfikę. W związku z tym nie ma uniwersalnych szkoleń, z których mogliby skorzystać jednocześnie pracownicy sektora budowlanego i, dajmy na to, hutniczego. Szkolenia BHP Warszawa powinny być przygotowywane osobno dla każdej branży, z uwzględnieniem ryzyka, na jakie narażeni są jej pracownicy. Nie powinno się zapewniać swoim pracownikom wyłącznie teorii. Najlepsze przyswajanie wiedzy zapewni teoria połączona z praktyką. Część tej drugiej powinna stanowić demonstracja czynności BHP przez osobę prowadzącą szkolenie. Drugą część praktyki najlepiej realizować poprzez przedstawienie szkolonym pracownikom praktycznych zadań o narastającym stopniu trudności.