Gardenportal.pl

Dom i ogród

Wyburzenie zgodnie z prawem – jak go przeprowadzić?

wyburzenia

Konieczność wyburzenia budynku może być związana zarówno z pojawieniem się nowej inwestycji w danym miejscu, jak i z niebezpieczeństwem jakie generuje stary obiekt. Po nabyciu działki, może pojawić się również chęć zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu. W jaki sposób przeprowadzić cały proces, aby był on w pełni legalny w świetle polskiego prawa?

Jak załatwić pozwolenie na wyburzenia?

Na początek warto zaznaczyć, że informacje prawne na temat całego procesu można znaleźć w przepisach prawa budowlanego, a konkretnie w artykule 1, ustępie 32. Sprawy tego typu załatwia się zwykle w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. W niektórych przypadkach, może pojawić się konieczność złożenia dokumentów również do urzędu wojewódzkiego. Co istotne, wszystko da się załatwić online.

Osoby, które chcą zlikwidować obiekt na działce muszą złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. Do dokumentu trzeba dołączyć zgodę właściciela, opis zakresu pracy i sposobów wykonania rozbiórki. Oprócz tego, potrzebny będzie szkic obiektu budowlanego oraz opis sposobu w jaki mamy zamiar zapewnić bezpieczeństwo mieniu i ludziom. Kolejne wymagane dokumenty to projekt rozbiórki i upoważnienia.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat całego procesu?

Co istotne, wszystkie dokumenty muszą zostać złożone zanim zaczniemy jakiekolwiek prace. Dopiero po otrzymaniu pozwolenia można przeprowadzać wyburzenia. W przeciwnym wypadku zostanie to potraktowane jako samowola budowlana. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja gdy budynek grozi zawaleniem i stanowi zagrożenie. W tym przypadku można zacząć rozbiórkę przed otrzymaniem pozwolenia, niemniej jednak dokumenty trzeba złożyć najszybciej jak to możliwe. Warto też zaznaczyć, że jeśli mamy do czynienia z obiektem, który został uznany za zabytek, konieczne jest wcześniejsze uzyskanie decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu z rejestru zabytków.

Zapraszamy: wyburzenia Rybnik