Gardenportal.pl

Dom i ogród

Tegoroczne zbiory zbóż – czy są wyższe niż w 2018 roku?

zbiory zbóż

Prognozy dotyczące zbiorów zbóż w 2019 roku były znacznie lepsze, niż początkowo się spodziewano. Wszystko wskazuje na to, że sprawdziły się w większej części.

Choć długotrwała susza powinna wpłynąć negatywnie na poziom tegorocznych zbiorów, okazały się one całkiem owocne.  KFPZ przewidywało, że zbiory zbóż wyniosą w tym roku ponad 22 miliony ton. Po żniwach okazało się, że liczba ta sięgnęła aż 26 milionów ton. To wyjątkowo zadowalający rezultat – porównaniu do roku ubiegłego, plon wzrósł aż o 5%. Dane zostały dostarczone przez GUS.

Wzrost zbiorów pszenicy ozimej

Dla jakich zbóż zapowiadano wzrost zbiorów? Eksperci przewidywali, że szczególnie poszczęści się właścicielom upraw pszenicy i jęczmienia ozimego. Owocne zbiory dotyczyć miały także żyta. Prognozy sprawdziły się częściowo. Właściciele upraw pszenicy ozimej zanotowali wzrost, natomiast w przypadku  jęczmienia plon w porównaniu do roku ubiegłego spadł aż o 19%.

Wzrost zbiorów zbóż jarych

W przypadku zbóż jarych, wzrost dotyczy większości plonów. W przypadku pszenicy wzrosły one aż o 100% w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost plonów jęczmienia zanotowano na poziomie ok. 40%. To również imponujący wynik. Mieszanki zbożowe plasują się na drugim miejscu z aż pięćdziesięcioprocentowym wzrostem – w sprawozdaniu GUS zestawiono je jednak z rokiem 2016.  Plony owsa były wyższe o 17% w porównaniu do roku 2015. Jedynie w przypadku pszenżyta, liczba plonów w porównaniu do roku 2018 spadła o 2%.

Różnice te są przede wszystkim skutkiem braku tak intensywnej suszy, która w 2018 roku wpłynęła negatywnie na wysokość zbiorów. Warto jednak pamiętać, że jakość i ilość plonów nie zależą wyłącznie od czynników pogodowych. Efektywna ochrona może znacznie je poprawić – zboże powinno być chronione przed chorobami grzybowymi, szkodnikami i chwastami, wpływającymi negatywnie na jakość plonów. Warto w tym celu korzystać z preparatów ochronnych, dostępnych m. in. w asortymencie firmy Syngenta. Najlepszą decyzją będzie ich prewencyjne zastosowanie, które pozwoli uprzedzić rozprzestrzenianie się ewentualnych patogenów.